Система управління технологічним комплексом цукрового заводу з використанням комбінованого критерію ефективності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядаються підходи до визначення комбінованих критеріїв для управління складними системами (на прикладі ТК цукрового заводу), які включають оцінки ефективності функціонування підсистем, а також прогнозуванні виграшів або програшів, які виникають в результаті рішень, що приймає ОПР.
In the article, going is examined near determination of the combined criteria for a management the difficult systems (on the example of TK of sugar-house) which include the estimations of efficiency of functioning of subsystems, and also prognostication of winnings or losses which arise up as a result of decisions, that accepts PMD.

Опис

Ключові слова

складні системи, технологічний комплекс, критерії оптимальності, ОПР, complex systems, technology complex, optimality criteria, PMD, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Бойко, Р. О. Система управління технологічним комплексом цукрового заводу з використанням комбінованого критерію ефективності / Р. О. Бойко, Л. Г. Загоровська // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. - 2011. - № 6/9. - С. 58-60.

Зібрання