Вплив електрогідравлічного ефекту на інтенсифікацію процесу активації водно-вапняної суспензії в бурякоцукровому виробництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведено результати досліджень впливу електрогідравлічного ефекту на властивості водно-вапняної суспензії. Встановлено, що електрогідравлічне оброблення сприяє підвищенню активності водно-вапняної суспензії. The results of research devoted to the influence of electrohydraulic effect on properties of aqueous lime suspension are presented in the article. It is proven that the electrohydraulic processing stimulates water-lime suspension activity increase.

Опис

Національний університет харчових технологій, Проблемна науково-дослідна лабораторія, 01601, Україна, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68. Тел./факс: +3(8044) 289-72-13, e-mail: nuftnano@ukr.net Национальный университет пищевых технологий, Проблемная научно-исследовательская лаборатория, 01601, Украина, г. Киев-33, ул. Владимирская, 68. Тел./факс: +3(8044) 289-72-13, e-mail: nuftnano@ukr.net National university of food technologies, Problem scientific-research laboratory, 01601, Ukraine, Kiev-33, Volodymirs’ka, 68. Bodies. / a fax: +3(8044) 289-72-13, e-mail: nuftnano@ukr.net

Ключові слова

electrohydraulic effect of water-lime slurry, dispersion, water-cement slurry, sugar-beet production, електрогідравлічний ефект, водно-вапняна суспензія, дисперсність, водно-цементна суспензія, бурякоцукрове виробництво, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Василів, В. П. Вплив електрогідравлічного ефекту на інтенсифікацію процесу активації водно-вапняної суспензії в бурякоцукровому виробництві / В. П. Василів, Ю. О. Дашковський, В. В. Олішевський, А. І. Маринін, О. В. Ардинський, Л. А. Федоренко // Цукор України. - 2011. - № 1. - С. 41-45.

Зібрання