Самоорганізована квазиперіодична мікроструктура поверхні залізного циліндра при корозії в електролітах і магнітному полі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній роботі виявлено залежності квазіупорядкованих структур і їх розподіл на поверхні циліндру з карбонільного заліза від концентрації азотної кислоти в умовах різної напруженості магнітного поля. In this work revealed quasi dependence structures and their distribution on the surface of the cylinder with carbonyl iron on the concentration of nitric acid in a varying magnetic field.

Опис

Ключові слова

магнітне поле, циліндр, структура, magnetic field, structure, cylinder, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Самоорганізована квазіперіодична мікроструктура поверхні залізного циліндру при корозії в електролітах і магнітному полі / С. В. Горобець, О. Ю. Горобець, О. А. Дейна, І. Ю. Гойко // Металлофизика и новейшие технологии. - 2006. - т. 28, № 4. - С. 473-479.

Зібрання