Нормативно-правове забезпечення організації та функціонування системи економічної безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто нормативно-правове забезпечення функціонування системи національної безпеки країни та діяльності недержавних служб безпеки. Зазначено, що відсутність відповідних нормативних актів щодо регламентації діяльності недержавних служб безпеки, які працюють як окремі суб’єкти підприємництва або ж є структурними підрозділами підприємств, гальмує створення ефективної, високоорганізованої системи економічної безпеки бізнесу. Значна увага приділена вивченню законодавчої бази щодо нормативного забезпечення системи національної безпеки. The legal providing of functioning of the national safety system in Ukraine and the activity of non-state security services is considered in the article. It is marked that absence of corresponding normative acts is in relation to regulation of activity of non-state security servicesbrakes creation of the effective, high-organized system of economic security of business. This services work as separate business entities or is structural subdivisions of enterprises. Considerable attention is spared to the study of legislative base in relation to the normative providing of the system of national safety.

Опис

Ключові слова

правове регулювання, економічна безпека, система економічної безпеки, система національної безпеки, недержавні служби безпеки, economic security, system of economic security, system of national safety, legal adjusting, non-state security services, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Ткаченко, О. М. Нормативно-правове забезпечення організації та функціонування системи економічної безпеки / О. М. Ткаченко, О. М. Крамаренко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. - 2016. - Вип. 4 (179). - С.12-16.

Зібрання