Дослідження режимів оброблення гречаної крупи полем надвисокої частоти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлено результати дослідів під час оброблення гречаної крупи полем надвисокої частоти (НВЧ). Використання даного методу має ряд переваг: високу швидкість процесу обробки, теплову безінерційність, екологічну чистоту нагрівання. Представлено результаты опытов обработки гречневой крупы полем сверхвысокой частоты (СВЧ). Использование данного метода имеет ряд преимуществ: высокую скорость процесса обработки, тепловую безинерционность, экологическую чистоту нагрева. Presentation results of experiments at processing of peeled buckwheat by the field of ultrahigh frequency (UHF). Using of this method has such advantages as high speed of processing, thermal dynamic, ecological purity of heating.

Опис

Ключові слова

крупи гречані, крупы гречневые, buckwheat, надвисокочастотна (НВЧ) обробка, режими, зерновий продукт швидкого приготування, сверхвысокочастотная (СВЧ) обработка, режимы, зерновой продукт быстрого приготовления, microwave (UHF) processing, regimes, grain product fast preparation, кафедра технології зберігання і переробки зерна, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Дослідження режимів оброблення гречаної крупи полем надвисокої частоти / О. І. Шаповаленко, О. Ю. Супрун-Крестова, Ю. П. Фурманова, І. Л. Березовська, Т. В. Красна, Л. Є. Заславська // Наукові праці НУХТ. – 2008. – № 25, Ч. 25. – С. 16–18.

Зібрання