Теорія фінансових методів та їх адаптація до особливостей господарської діяльності страхової компанії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються фінансові методи та їх складові, оскільки саме за їх допомогою підвищується ефективність та функціонування страхової компанії, досліджується система зовнішніх та внутрішніх фінансових відносин, а також система збалансованих показників страхової організації. The article discusses the financial methods and their components, since they help increase the efficiency and functioning of the insurance company, investigates a system of internal and external financial relations and the Balanced Scorecard of the insurance company.

Опис

Ключові слова

страхова компанія, фінансові методи, фінансовий аналіз, фінансове планування, фінансовий контроль, стратегічне планування, фінансові відносини, фінансова стратегія, оперативне планування, рух грошових коштів, insurance company, financial techniques, financial analysis, financial planning, financial control, strategic planning, financial relations, financial strategy, operational planning, cash-flow statement, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Говорушко, Т. А. Теорія фінансових методів та їх адаптація до особливостей господарської діяльності страхової компанії / Т. А. Говорушко // Агроінком. – 2013. - № 7-9.

Зібрання