Про одну нерівність для третього модуля неперервності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The work is devoted to the study of the properties of modulus of continuity of higher-order, which are an important characterization of the smoothness of nondifferentiable functions. We consider that the uniform modulus of continuity of higher orders for real-valued functions of a real variable is uniformly continuous on the whole real axis. У статті досліджено властивості модулів неперервності старших порядків, які є важливою характеристикою гладкості недиференційовних функцій . Роз­глянуто рівномірні модулі неперервності старших порядків для дійсно значних функцій дійсної змінної, рівномірно неперервних на всій дійсній осі .

Опис

Ключові слова

inequality, uniformly continuous, function, finite difference, the modulus of continuity of the third order, модуль неперервності третього порядку, нерівність, рівномірно неперервна функція, скінченна різниця

Бібліографічний опис

Нестеренко, О. Н. Про одну нерівність для третього модуля неперервності / О. Н. Нестеренко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2013. – № 53. – С. 223–229.

Зібрання