Ємнісний датчик контролю властивостей речовин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1997

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто ємнісний вимірювальний перетворювач для інтегрального контролю складу рідких і сипких речовин. Представлений датчик дозволяє виключати похибки від неповного заповнення датчика і від плівок бруду на електродах Considered a capacitive transducer for integrated control of the composition of liquid and loose substances. Presented sensor allows you to exclude errors from incomplete sensor and from the films of dirt on electrodes

Опис

Ключові слова

стабільність, точність, ємнісні датчики, контроль складу речовини, перешкодозахищеність

Бібліографічний опис

Тарасенко, C. Д. Ємнісний датчик контролю властивостей речовин / C. Д. Тарасенко, О. О. Бондар, О. Г. Мазуренко // Експрес-новини: наука, техніка, виробництво (дайджест - бюлетень). – Київ : УкрІНТЕІ, 1997. – № 7–8. – С. 23–24.

Зібрання