Методологія оптимального розрахунку ферментера

Ескіз недоступний

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті на основі системного підходу запропоновано методику оптимального розрахунку ферментера для глибинного періодичного культивування аеробних мікрорганизмів. Критерієм оптимальності прийнято глобальний критерій, що включає в себе сумарні витрати на придбання компонентів поживного середовища, експлуатаційні витрати на проведення процесу ферментації та капітальні витрати на придбання й монтаж ферментаційного обладнання. Рішенням даної оптимізаційної задачі є знаходження таких оптимальних параметрів процесу ферментації, конструктивних і режимних характерстик ферментера, що забезпечують мінімальні витрати на процес. Systemic approach was proposed for methodology for optimal design of fermentor used for submerged cultivation of aerobic microorganisms. Optimization criterion included total cost of cultivation medium, fermentation process, and depreciation of equipment purchase and installation. The solution of this optimization task is determination of optimal fermentation parameters, design and operational characteristics of fermentor, ensuring minimum cost of cultivation process.

Опис

Ключові слова

оптимізація, optimization, ферментер, fermentor, мікроорганізми, microorganisms, глибинне культивування, submerged cultivation, системний підхід, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Карлаш, Ю.В. Методологія оптимального розрахунку ферментера/ Ю.В. Карлаш // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - Т.21. № 4/ — К. : НУХТ, 2015. — С. 144-148.

Зібрання