Іншомовна комунікативна компетенція студентів у професійній сфері спілкування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються особливості розвитку іншомовної комунікативної компетенції студентів університетів у професійній сфері спілкування на практичних заняттях. Описані основні об'єкти дослідження в галузі викладання іноземних мов у вищому технічному навчальному закладі є іншомовна комунікативна компетентність, яка розглядається як структурний елемент професійної компетентності майбутнього фахівця. The article deals with the development of university students’ foreign language communicative competence at language departments in the sphere of professional communication at the lessons. It is described the main matters of research during the foreign language studying in Technical Higher Educational establishments and they are foreign language competence that is overviewed as structural element of professional competence of future specialist.

Опис

Ключові слова

іншомовна компетенція, спілкування, професійна сфера спілкування, foreign language competence, communication, professional sphere of communication, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Мірочник, В. В. Іншомовна комунікативна компетенція студентів у професійній сфері спілкування / В. В. Мірочник, О. В. Кияшко // Міжнародні челпанівські психолого-педагогічні читання. – 2014. – Дод. 4 до Вип. 31, Т. IV (12). - С. 146-152.

Зібрання