Інтелектуальне управління електроспоживанням промислового підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті представлено системний аналіз процесу керування електроспоживанням промислового підприємства з урахуванням впливу системи електропостачання. В результаті аналізу визначено основні етапи процесу керування: базові функції керування, умови забезпечення функцій керування; базові інформаційні потоки, які забезпечують керування електроспоживанням. The paper presents a systematic analysis of the process of controlling the consumption of industrial enterprises taking into account the influence of the power supply system. As a result of the analysis, the main stages of the management process are defined: the basic control functions, the conditions for the management functions; basic information flows that provide management of power consumption.

Опис

Ключові слова

кафедра електропостачання і енергоменеджменту, електроенергія, керування, електроспоживання, споживачі-регулятори, алгоритм, нейро-нечіткі системи, electric power, control, power consumption, consumers-regulators, algorithm, neuro-fuzzy systems

Бібліографічний опис

Інтелектуальне управління електроспоживанням промислового підприємства / С. М. Балюта, В. Д. Йовбак, Л. О.Копилова, О. М. Соколова // Науков праці НУХТ. - 2019. - Т. 25, № 1. - С. 128-138.

Зібрання