Використання інформаційних технологій в дистанційному навчанні, особливості застосування стандарту SCORM

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядається перспективи використання технологій дистанційного навчання в навчальному процесі. Використання стандарту SCORM для визначення структури навчальних матеріалів і інтерфейс середовища виконання. Завдяки цьому навчальні об’єкти можуть бути використані в різних системах електронної дистанційної освіти. The paper considers the prospects of distance learning technologies in the classroom. Using the SCORM standard to define the structure of educational materials and runtime interface. This learning object can be used in various systems of electronic distance education.

Опис

Ключові слова

стандарт SCORM, навчальні матеріали, дистанційне навчання, standard SCORM, training materials, distance learning, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Самсонов, В. В. Використання інформаційних технологій в дистанційному навчанні, особливості застосування стандарту SCORM / В. В. Самсонов, В. В. Кот // Іновац. техн. навчан. обдар. молоді : матеріали міждисципл. наук.-практ. конференція. - К.: Інститут обдар. детини, 2009. - С. 158-162.

Зібрання