К расчету лопасти транспортной системы колонных экстракторов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1985

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основе анализа экспериментальных данных разработана методика расчета лопасти транспортной системы колонных экстракторов которая позволяет производить конструкторский расчет элементов транспортной системы в колонном диффузионном аппарате. Basing on the analysis of experimental data there was developed the method of calculation of the transport system blade of pillar extractor which allows to produce engineering designs elements of the transport system in the pillar diffuser.

Опис

Ключові слова

экстрактор, лопасть, профиль, extractor, blade, profile, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Жарик, Б. Н. К расчету лопасти транспортной системы колонных экстракторов / Б. Н. Жестерева, А. И. Фельдман, Л. В. Зоткина // Харчова промисловість. – № 1. - 1985. – С. 30-31.

Зібрання