Перспективи застосування індикативного фінансового плануваня на підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розкрито сутність індикативного фінансового планування, розроблено алгоритм планування та пропозиції щодо вдосконалення методичного інструментарію індикативного фінансового планування на підприємствах.
The bases of indicative financial planning are considered in the article, and the propositions for the improvement some methodical aspects of indicative planning are developed.

Опис

Ключові слова

фінансове планування, індикативне фінансове планування, рентабельність активів, financial planning, indicative financial planning, return of assets, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Багацька, К. В. Перспективи застосування індикатовного фінансового планування на підприєствах / К. В. Багацька // Наукові праці НУХТ. - 2011. - № 41. – С. 188-193.

Зібрання