Перспективи виробництва вишнево-бурякового пюре напівфабрикату для закладів ресторанного господарства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі обґрунтовано перспективи виробництва вишнево-бурякового пюре напівфабрикату для закладів ресторанного господарства. На основі аналізу літературних джерел та власних досліджень розглянуто вміст біологічно активних сполук у свіжих ягодах вишні, та коренеплодах буряку столового та готовому пюре-напівфабрикаті. Запропоновано спосіб отримання пюре-напівфабрикату вишнево-бурякового, досліджено його органолептичні та фізико-хімічні властивості. Даний пюре-напівфабрикат вишнево-буряковий рекомендується використовувати для виробництва солодких страв та десертної продукціїу закладах ресторанного господарства. The prospects of production of semi-finished cherry-beet puree for restaurants are substantiated in the work. The content of biologically active compounds in fresh cherry berries, as well as table beet root and semi-finished puree are examined on the basis of literature analysis and own research. A method of obtaining a cherry-beet puree is proposed, and its organoleptic and physicochemical properties are investigated. This cherry-beet puree is recommended for the production of sweet dishes and dessert products in restaurants.

Опис

Ключові слова

ягоди вишні, коренеплоди буряку столового, пюре, напівфабрикат, солодкі страви, десерт, оздоровчий продукт, cherry berries, beet root, puree, semi-finished product, sweet dishes, dessert, wellness product, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Ущаповський, А. О. Перспективи виробництва вишнево-бурякового пюре напівфабрикату для закладів ресторанного господарства / А. О. Ущаповський // Modern engineering and innovative technologies. – 2020. – Issue 11, Part 1. – Р. 53–57.

Зібрання