Особливості та напрями державного регулювання діяльності підприємств готельного та ресторанного бізнесу в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Черкаський державний технологічний університет

Анотація

В статті розглянуті основні особливості державного регулювання діяльності суб’єктів індустрії гостинності в Україні, визначена роль держави в створенні конкурентних умов функціонування на ринку готельних та ресторанних послуг. Запропоновані можливі напрямки удосконалення діючої державної політики регулювання діяльності підприємств готельного та ресторанного бізнесу, які сприятимуть підвищенню їх конкурентоспроможності на міжнародному та регіональному рівнях. The article describes the main features of state regulation of the hospitality industry in Ukraine, defined the role of the state in creating a competitive environment for the functioning of the market of hotel and restaurant services. Describes the directions to improve public policies regulating the activities of hotel and restaurant business, which will enhance their competitiveness in the international and regional levels.

Опис

Ключові слова

держава, державне регулювання, готельний та ресторанний бізнес, податки, сертифікація, категоризація, government regulation, hotel and restaurant business, taxes, certification, categorization, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Керанчук, Т. Л. Особливості та напрями державного регулювання діяльності підприємств готельного та ресторанного бізнесу в Україні / Т. Л. Керанчук // Економічні науки : зб. наук. пр. ЧДТУ. - Черкаси: ЧДТУ, 2014. – Вип. № 36., Ч. 2, Т. 2. - С. 112-118.

Зібрання