АКТ промислових випробувань антисептику „Біодез” в процесі екстрагування цукрози з бурякової стружки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Приведено результати технологічних досліджень роботи Іванопільського цукрового заводу з використанням в якості антисептику препарату „Біодез” в порівнянні з використанням формаліну. На підставі наведених переваг комісія рекомендує антисептичнтй препарат „Біодез” для використання в процесі екстрагування цукрози з бурякової стружки. Також наведено розрахунок економічної ефективності апробованого способу. Researches of the results over of technological work of Ivanopolskiy of sugar-house are brought with using as an antiseptic of preparation "Biodez" as compared to the use of formalin. On the basis of the brought advantages a commission recommends the antiseptic "Biodez" for the use in the process of extracting of saccharose from the sugar-beet shaving. An economic calculation over is brought also.

Опис

Ключові слова

цукроза, сахароза, saccharose, екстрагування, бурякова стружка, біодез, полігексаметиленгуанідин, дезінфекція, extracting, sugar-beet shaving, sugar-beet production, biodez, polygeksamethyleneguanidine, disinfection, antiseptic, кафедра біотехнології і мікробіології, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

АКТ промислових випробувань антисептику „Біодез” в процесі екстрагування цукрози з бурякової стружки / М. П. Купчик, Н. А. Гусятинська, С. М. Тетеріна, Т. М. Чорна. - 2012. - 8 с.