Впровадження комплексних систем управління якістю продукції як об’єктивна необхідність розвитку конкурентоспроможності підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виявлено проблеми низької конкурентоспроможності вітчизняних молокопереробних підприємств та їх продукції: скорочення обсягів виробництва молока та його низька якість, невідповідність вітчизняної молочної продукції вимогам і стандартам ЄС щодо її якості й безпеки, невідповідність організації контролю якості продукції на підприємствах стандартам ШО та НACCP, низька продуктивність худоби, недостатня підтримка державою селекційно-племінної й генетичної роботи, потреба у значних обсягах капіталовкладень у розвиток молочного скотарства тощо. Обґрунтовано пріоритетні напрями вирішення даної проблеми на рівні підприємств молочного підкомплексу АПК України.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, кафедра економіки праці та менеджменту, молоко, якість, безпека, молочна продукція, продуктивність, milk, dairy products, quality, safety, productivity

Бібліографічний опис

Ємцев, В. І. Впровадження комплексних систем управління якістю продукції як об’єктивна необхідність розвитку конкурентоспроможності підприємств / В. І. Ємцев, І. В. Ємцева // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 5. – С. 108–118.

Зібрання