Система забезпечення конкурентоспроможності підприємств: методологічні аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються основні методологічні аспекти дослідження систем та їх використання для обґрунтування системного підходу до системи забезпечення конкурентоспроможності. Пропонується структура системи забезпечення конкурентоспроможності підприємств.
Under review are the basic methodological aspects of researching the systems and their implementation to determine the logic approach to the system of ensuring competitiveness. The survey calls attention to the structurе of the system of ensuring competitiveness of enterprices.

Опис

Ключові слова

системний підхід, система, конкурентоспроможність, забезпечення, методичні підходи, підприємство, структура, systematic approach, system, enterprise competitiveness, security, methodological aspects, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Драган, О. І. Система забезпечення конкурентоспроможності підприємств: методологічні аспекти / О. І. Драган // Вісник Житомирського державного технологічного університету. - Серія: Економічні науки. - Житомир: ЖДТУ, 2008. - №2(44). - С. 239-246.

Зібрання