Втрати тиску в процесі випаровування плівок яблучного соку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено результати експериментальних досліджень втрат тиску в процесі випаровування низхідних плівок яблучного соку у вертикальній трубі. Необхідність досліджень викликана потре¬бами розроблення і проектування випарної установки яблучного соку на Чернівецькому ОЖК. Отримані результати доповнюють науково-технічну базу створення випарних установок фруктових соків. The results of experimental research of pressure loss with apple juice's coating that flow down and vaporize in the vertical pipe is proposed. A necessity of research was caused requirements of designing and projection of the apple juice's evaporation plant on the Chernyvetsky Oil Fat Plant. The obtained results complete a sciense base of evaporation plant of the fruit juice creating.

Опис

Ключові слова

яблучний сік, втрати тиску, низхідні плівки, коефіцієнт тертя, плівкова течія, випаровування, apple juice, pressure loss, down stream film, film flow, evaporation, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Втрати тиску в процесі випаровування плівок яблучного соку / О. В. Глоба , М. О. Прядко, В. З. Глоба, А. В. Форсюк // Наукові праці НУХТ. – 2004. - № 15. – С. 75-77.

Зібрання