Функції селфі в сучасній культурі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Селфі— вид фотографії, автопортрет, зроблений за допомогою камери. Цей вид фотографії дослідники називають одним із феноменів електронної сучасностіі. Процес створення селфі має набагато більш глибинні мотиви, ніж бажання або небажання когось зацікавити. A selfie is a self-portrait photograph, typically taken with a digital camera. This type of photography researchers called one of the phenomena of modernity. The process of creating selfie has a much deeper motivation than the desire or unwillingness to anyone interested.

Опис

Ключові слова

селфі, Жан Бодрійяр, selfie, Jean Baudrillard, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Полупан, В. В. Функції селфі в сучасній культурі / В. В. Полупан // Студентські наукові записки : зб. наук. праць. — Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. — Випуск 12. — С. 120-124.

Зібрання