Використання комп’ютерного тренажера для вивчення будови молекул органічних сполук методами ядерного магнітного резонансу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі програми FELIX, яка використовується при вивченні та розшифровці ЯМР (ПМР), створений комп’ютерний тренажер, що був застосований у навчальному процесі для встановлення структури органічних сполук на практичних заняттях, а також і для самопідготовки студентів. Показано застосування комп’ютерного тренажера крім зазначеного вище у науково-дослідній роботі студентів, а також в дистанційній формі навчання. Based on the program FELIX, which is used in studying and interpreting NMR (PMR), created a computer simulator that was used in the educational process to establish the structure of organic compounds on workshops, as well as for self-study students. The application of computer simulator in addition to the above research work of students, as well as distance learning.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, ЯМР(ПМР), комп'ютерний тренажер, information technology, YMR(PMR), computer simulator, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Лезенко, Г. О. Використання комп’ютерного тренажера для вивчення будови молекул органічних сполук методами ядерного магнітного резонансу / Г. О. Лезенко, С. І. Шульга, О. М. Мірошников, Л. С. Воловик // НУХТ. – 2004. – С. 109-110.

Зібрання