Вплив іонів заліза на метанове зброджування жировмісних стічних вод

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено вплив іонів тривалентного заліза на метанове зброджування жировмісних стічних вод. Показаний позитивний ефект внесення заліза(III) в стічну воду, який полягає в інтенсифікації газовиділення. Це зумовлено зменшенням пригнічення метаногенезу жирними кислотами внаслідок утворення їх нерозчинних сполук із залізом та можливої зміни окислювально-відновлювального потенціалу в середовищі до рівня, оптимального для метаногенезу. У додаткових експериментах показано, що при метановому бродінні олеїнової кислоти біогаз майже не виділявся і концентрація метаногенних бактерій постійно зменшувалась. В той же час зброджування олеата тривалентного заліза супроводжувалось інтенсивним утворенням біогазу та зростанням кількості метаногенних бактерій. The influence of ferric chloride on methanogenic treatment of fat-containing wastewater was studied. An addition of ferric chloride increased the biogas production rate. It was caused by diminishing of ingibition of methanogenesis by free fatty acid because they were precipitated as the ferric salts and possible change of redox potential to optimal for methanogenesis value. Production of biogas and growth of methanogenic bacteria were absent for methanogenic fermentation of the oleic acid, but ferric oleate supported the production of biogas and growth of methanogenic bacteria.

Опис

Ключові слова

жировмісні стічні води, метанове бродіння, солі тривалентного заліза, fatty wastewater, methane fermentation, ferric salts, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Вплив іонів заліза на метанове зброджування жировмісних стічних вод / В. І. Карпенко, О. В. Стабнікова, В. О. Красінько, В. П. Стабніков // Наукові записки. - Киiв: Видавничий дім «KM Academia». Друкарня НаУКMА, 2000. - Спец. вип., Ч. 2. - С. 313-316.

Зібрання