Інформаційна підтримка планування ремонту та технічного обслуговування на підприємствах макаронної промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основне завдання підвищення якості технічної експлуатації автоматизованих технологічних ліній з виготовлення макаронних виробів полягає в забезпеченні тривалого та безвідмовного виготовлення макаронних виробів згідно плану виробничої програми при мінімальних витратах на технічне обслуговування і ремонт, що направлене на відновлення технічних якостей технологічного обладнання, втрачених в процесі експлуатації. При цьому тривале збереження точності і безвідмовної роботи технологічного обладнання можливі лише при дотриманні правил, що передбачають захист від шкідливих впливів які не минуче виникають в процесі його роботи, та залежні від роботи навколишнього обладнання й дій обслуговуючого персоналу. The main task of improving the quality of technical operation of automated production lines for the manufacture of macaroni products is to provide long-term and trouble-free production of macaroni products in accordance with the plan of the production program at the minimum cost of maintenance and repair, aimed at restoring the technical qualities of technological equipment lost during the operation. At the same time, the long-term preservation of precision and faultless operation of technological equipment is possible only with the observance of rules that provide protection against harmful effects that do not occur immediately in the process of its operation, and dependent on the work of the surrounding equipment and the actions of the staff.

Опис

Ключові слова

техніко-економічні показники, автоматизовані лінії, система управління, інтернет, technical and economic indicators, automated lines, control system, internet, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Грибков, С. В. Інформаційна підтримка планування ремонту та технічного обслуговування на підприємствах макаронної промисловості / С. В. Грибков, Г. В. Олійник // Актуальні задачі сучасних технологій : збірник тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. – 2013. – С. 179–180.

Зібрання