Належність до класів збіжності адамарових композицій похідних Гельфонда–Леонтьєва аналітичних функцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Знайдено умови, за яких з належності до валіронового класу збіжності цілих функцій f і g випливає належність до цього класу похідної Гельфонда-Леонтьєва адамарової композиції функцій f і g та адамарової композиції похідних Гельфонда-Леонтьєва цих функцій. Подібна задача розв’язана для аналітичних в одиничному крузі функцій.
The conditions are found, under which the belonging to Valiron convergence class of entire functions f and g implies the belonging to this class of Gelfond-Leont’ev derivative of Hadamard composition of functions f and g of Hadamard composition of Gelfond-Leont’ev derivatives of these functions. Analogous problem is solved for analytic functions in the unit disk.

Опис

Ключові слова

ціла функція, аналітична в одиничному крузі функція, похідна Гельфонда-Леонтьєва, адамарова композиція, entire function, analytic in the unit round function, derivative Gelfond - Leont'ev, adamarov’s composition, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Мулява, О. М. Належність до класів збіжності адамарових композицій похідних Гельфонда–Леонтьєва аналітичних функцій / О. М. Мулява, М. М. Шеремета // Карпатські математичні публікації. - 2012. - Т. 4, № 1. - С. 111-115.

Зібрання