Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом стратегічного управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено сутність конкурентоспроможності підприємства; обгрунтовано чинники підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом стратегічного управління; визначено комплекс механізмів стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства. Досліджено сучасні механізми підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом стратегічного управління. In the article the essence of competitiveness of the enterprise; reasonable factors increase enterprise competitiveness through strategic management. The complex mechanisms of strategic management of enterprise competitiveness. The modern mechanisms to improve the competitiveness of enterprises by strategic management.

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність, конкурентні переваги, стратегія, управління, підприємство, competitiveness, strategy, competitive advantage, management, enterprise, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Каплун, І. В. Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом стратегічного управління / І. В. Каплун, Н. В. Погуда // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. - № 12. - С. 74–78.

Зібрання