Технологічний регламент виробництва етилового спирту з крохмалевмісної сировини. Частина 1 : Подрібнення сировини, розчинення і оцукрювання крохмалю та зброджування сусла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлено інформацію про сировину, допоміжні матеріали, технологічні режими і апаратурне оформлення всіх стадій, відходи переробки зерна в спирт. Наведено матеріальний баланс, розрахунок продуктів, правила техніки безпеки та схему автоматизації виробництва. Presented information about the raw materials, auxiliary materials, technological regimes and hardware design of all stages, waste of processing of grain in alcohol. Presented material balance, calculation of products, safety rules and schema automation.

Опис

Ключові слова

спирт, технологія, зерно, виробництво, контроль, відходи, grain, alcohol, technology, production, control, waste

Бібліографічний опис

Технологічний регламент виробництва етилового спирту з крохмалевмісної сировини. Частина 1 : Подрібнення сировини, розчинення і оцукрювання крохмалю та зброджування сусла : ТР У 18.8049 - 2000. - К. : УкрНДІспиртбіопрод : Міністерство аграрної політики України, 2000. – 143с.