Прецизійні міри ємності для автоматичного контролю технологічних параметрів виробництва продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто новий клас високостабільних триконтактних мір ємності, побудованих у розвиток конструкції, що відповідає теоремі Лемпарда-Томпсона. Такі міри призначені для високоточного завадозахищеного контролю параметрів технологічних процесів промислового виробництва продуктів.
Considered the new class of highly stable tree-terminal measures of capacity, constructed in the development of the design, which corresponds to the theorem Lampard-Thompson. Such measures are intended for high-precision noise immunity of the control of parameters of technological processes of industrial production of the products.

Опис

Ключові слова

триконтактні міри ємності, теорема Лемпарда-Томпсона, завадозахищений контроль параметрів, прецизійні вбудовані міри, точність, стабільність, three-contact capacity measures, theorem Lampard-Thompson, interference-free control of parameters, precision integrated measures, precision, stability, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Тарасенко, С. Д. Прецизійні міри ємності для автоматичного контролю технологічних параметрів виробництва продуктів / С. Д. Тарасенко // Харчова промисловість. - 2000. - Вип. 46.

Зібрання