Відзеркалення системно-історичних аспектів вивчення лікувальних мінеральних вод як елементу гідромінеральних ресурсів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено дослідження природнорекреаційного потенціалу України як напряму медичного забезпечення військовослужбовців. Увага акцентована на ключових хронологічних етапах застосування мінеральних вод – одного з найпотужніших і найдавніших лікувально-оздоровчих методів. Сформульоване чітке уявлення про еволюцію застосування рекреаційних ресурсів паралельно зі становленням курортної справи. Вичленено сім основних етапів поступового вивчення та застосування мінеральних вод, лікувально-оздоровчі можливості яких вважаються одним із найпотужніших природно-кліматичних факторів. The study of the natural and recreational potential of Ukraine as a direct medical care of the military servicemen was carried out. Respect is focused on the key chronological stages of mineral water stagnation - one of the most difficult and oldest healing methods. Formulated a statement about the evolution of the stagnation of recreational resources in parallel with the development of the resort. We have singled out the following main stages of step-by-step cultivation and stagnation of mineral waters, recreational and health-improving possibilities, which are considered to be one of the most severe natural and climatic factors.

Опис

Ключові слова

кафедра харчової хімії, мінеральні води, мінеральні джерела, хімічний склад, військовослужбовці, санаторно-курортне лікування, mineral water, mineral springs, chemical composition, military personnel, sanatorium-resort treatment

Бібліографічний опис

Відзеркалення системно-історичних аспектів вивчення лікувальних мінеральних вод як елементу гідромінеральних ресурсів / О. Ф. Кучмістова, В. О. Кучмістов, В. І. Черницький, О. І. Майборода // The world of science and innovation : VI International Scientific and Practical Conference, 14-16 January 2021, London, United Kingdom. – 2021. – Pр. 706-715

Зібрання