Аналіз нітратного забруднення зразків питної води м. Києва та Київської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сьогодні в Україні проблема екологічної безпечності продуктів харчування та питної води є надзвичайно актуальною. Так, до організму людини 70 % шкідливих речовин потрапляють з їжею, 30 % – з водою та повітрям. Навіть за умови невисокої токсичності забруднюючих речовин тривале споживання продуктів та води, що їх містять, спричинює хронічну інтоксикацію і розвиток патологічних змін в організмі людини. До таких сполук відносяться і нітрати. Забруднення продуктів харчування і води нітратами небезпечне для здоров’я. Токсичність нітратів є наслідком ланцюга реакцій нітрат– нітрит – N-нітрозосполуки, які є канцерогенними речовинами. Нітрити здатні окислювати гемоглобін до метгемоглобіну, який не може переносити кисень – розвивається хвороба метгемоглобінемія летальні випадки від якої у дітей до одного року реєструються все частіше. Нітрати знижують резистентність організму та сприяють зростанню загальної захворюваності, зокрема інфекційними захворюваннями. Today in Ukraine the problem of environmental safety of food and drinking water is extremely important. Yes, the human body 70% of pollutants come from food, 30% - water and air. Even with low emission of pollutants and long-term consumption of water containing them, causing chronic intoxication and the development of pathological changes in the human body. These compounds include and nitrates. Contamination of food and water with nitrates is dangerous to health. Nitrate toxicity is the result of a chain reaction of nitrite nitrate - N-nitroso compounds, which are carcinogenic substances. Nitrites are able to oxidize hemoglobin to methemoglobin, which can not carry oxygen – evolving methemohlobanemiya disease, deaths from which children under one year registered more often. Nitrates lower the body's resistance and promote the growth of overall morbidity, including infectious diseases.

Опис

Ключові слова

водні ресурси, нітрати, нітрити, технологія, безпечність, харчова промисловість, water, nitrates, nitrites, technology, safety, food industry, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Бендерська, О. В. Аналіз нітратного забруднення зразків питної води м. Києва та київської області / О. В. Бендерська, М. О. Коваль // Научный взгляд в будущее. – Вып. 5. Т. 2. – Одесса : КУ-ПРИЕНКО СВ, 2017 – С. 47-51

Зібрання