Порівняльна оцінка дії біоцидів на основі солей полігексаметиленгуанідину

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено ефективність біоцидних препаратів на основі солей полігексаметиленгуанідину щодо бактеріальної та грибної мікрофлори. Для досліджень використовували дезінфікуючі засоби різних солей поліалкіленгуанідинової природи: полігексаметиленгуанідин хлорид та фосфат (Полідез), полігексаметиленгуанідин хлорид (Біодез), полігексаметиленгуанідин фосфат (Гембар), які в залежності від хімічної природи аніона характеризуються різною дією на мікроорганізми. Efficiency biocidal agents based on salts polyhexamethyleneguanidine bacterial and fungal microflora. For research use disinfectants various salts polialkilenhuanidynovoyi nature: Polyhexamethyleneguanidine chloride and phosphate (Polidez) Polyhexamethyleneguanidine chloride (Biodez) Polyhexamethyleneguanidine phosphate (Hembar), which, depending on the chemical nature of the anion characterized by different effect on microorganisms.

Опис

Ключові слова

полігексаметилгуанідин, полідез, біодез, гембар, дезінфікуючі засоби, рoliheksametylhuanidyn, biodez, polidez, hembar, disinfectants, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Передерій, А. Ф. Порівняльна оцінка дії біоцидів на основі солей полігексаметиленгуанідину / А. Ф. Передерій, Н. М. Грегірчак // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. - 2011. - № 7-8. - С. 3-6.

Зібрання