Проблема та практика створення системи електронних навчально-методичних ресурсів навчальної дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянути підходи до створення системи електронних навчально-методичних ресурсів навчальної дисципліни як базової компоненти системи дистанційної підтримки заочної форми навчання у Національному університеті харчових технологій.
Approaches to creation of system of electronic educational methodical resources of a subject matter as base system components, remote supports of a correspondence mode of study in National University of food technologies are considered in this article.

Опис

Ключові слова

процес навчання, електронні засоби навчання, дистанційна підтримка навчання, заочна форма навчання, система електронних навчально-методичних ресурсів навчальної дисципліни, training process, electronic tutorials, remote support of training, correspondence mode of study, system of electronic educational methodical resources of a subject matter, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Самсонов, В. В. Проблема та практика створення системи електронних навчально-методичних ресурсів навчальної дисципліни / В. В. Самсонов // Наукові праці НУХТ. - 2009. - № 28.

Зібрання