Розвиток туризму у форматі збалансованого природокористування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуті питання розвитку туристичної індустрії у межах збалансованого природокористування. Проаналізовано потенціал туризму в світовій економіці, складено порівняльну таблицю екологічних індикаторів індексу конкурентоспроможності подорожей та туризму за країнами, спираючись на рейтингові дослідження міжнародних організацій, та визначена важливість взаємозв’язків туристичної діяльності та природокористування. Запропоновані напрями розвитку туризму, що сформують систему збалансованого природокористування туристичної індустрії. The article deals with the development of the tourist industry within sustainable environmental management. Analyzes the potential of tourism in the global economy, compiled a comparative table of environmental indicators Competitiveness Index Travel and Tourism by country, based on the rating research of international organizations and identified the interlinkages tourism and natural resources. Directions of tourism development that will form a system of sustainable nature tourism industry.

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, екологічні індикатори, туризм, туристична індустрія, збалансоване природокористування, екологізація, environmental indicators, tourism, tourist industry, sustainable environmental management, greening

Бібліографічний опис

Антоненко, І. Я. Розвиток туризму у форматі збалансованого природокористування / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць. – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. – С. 203–210.

Зібрання