Стан та перспективи розвитку ринку алкогольних напоїв в Україні та світі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведено результати досліджень динаміки експортних та імпортних поставок алкогольних напоїв з та в Україну. Встановлено, що світовий алкогольний ринок стрімко набирає оберти. В свою чергу в Україні ситуація є протилежною. Виявлено, що, найбільш активно розвиваються товари міцної групи (особливо нішові). Досліджено площі засаджені виноградниками у провідник країнах-виробниках вина. Встановлено, що найбільше виноградників розташовано в Іспанії, на другому місці виноградники Франції, третьому – Італії. Саме щорічне зростання площ виноградників та темпів світового попиту на різні види вин сприяло особливо активному розвитку ринку вина в Європі. Розглянуто стан ринку алкогольних напоїв України, проаналізовано структурні зрушення на ньому. Серед виробників алкогольної продукції в Україні лідерами є «Баядера Груп», «Оболонь», «Carlsberg Україна», «САН ІнБев Україна» та Eastern Beverage Trading Україна. Визначено фактори впливу на стан ринку лікеро-горілчаної продукції. Досліджено динаміку зростання ставок акцизного податку на горілку і лікеро-горілчану продукцію. Визначено товари, які є найбільш конкурентоспроможними на світових ринках алкогольної продукції. The article presents the results of research into the dynamics of export and import deliveries of alcoholic beverages from and to Ukraine. It has been established that the world alcohol market is rapidly gaining momentum. In turn, the situation in Ukraine is the opposite. It was found that the goods of the durable group (especially niche ones) are developing most actively. The areas planted with vineyards in the leading wine-producing countries were studied. It has been established that the largest number of vineyards are located in Spain, followed by vineyards in France and third in Italy. It was the annual growth of vineyard areas and the rate of global demand for various types of wine that contributed to the particularly active development of the wine market in Europe. The state of the market of alcoholic beverages of Ukraine was considered, structural shifts in it were analyzed. Bayadera Group, Obolon, Carlsberg Ukraine, SAN InBev Ukraine and Eastern Beverage Trading Ukraine are the leaders among producers of alcoholic products in Ukraine. Factors affecting the state of the liquor and vodka market were identified. The dynamics of growth of excise tax rates on vodka and liquor-vodka products were studied. The products that are

Опис

Ключові слова

імпорт, експорт, алкогольні напої, географічна структура імпорту, тихі вина, ігристі вина, міцні алкогольні напої, import, export, alcoholic beverages, geographical structure of imports, still wines, wine wines, alcoholic drinks, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тюха, І. В. Стан та перспективи розвитку ринку алкогольних напоїв в Україні та світі / І. В. Тюха, А. С. Анчифорова // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2019. – № 25. – С. 217-225.

Зібрання