Традиційні застільні практики козацької старшини (на матеріалах щоденників Якова Марковича)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті, на основі матеріалів щоденників Я. Марковича вперше виділені традиційні приводи для святкових трапез козацької старшини першої половини ХVIII ст. Визначено типи та тривалість святкових застіль, відповідно до нагоди, з якої вони відбувались. Розглянуто типові правила їх проведення та виділено передумови відхилення від загальноприйнятих норм. In an article on the basis of diaries J. Markovic marked the first time the traditional drives for holiday meals Cossack first half of the eighteenth century. The types and duration of holiday feasts, according to the occasion on which they are made. Typical rules of conduct and allocated prerequisites deviation from accepted norms.

Опис

Ключові слова

Яків Маркович, козацька старшина, режим харчування, обід, їжа, алкоголь, James Markovic, Cossack, diet, dinner, food, alcohol, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Пивоваренко, О. А. Традиційні застільні практики козацької старшини (на матеріалах щоденників Якова Марковича) / О. А. Пивоваренко // Етнічна історія народів Європи. – 2016. – Вип. 50. – С. 18-23.

Зібрання