Теоретико-методологічні засади розробки корпоративного кодексу підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто важливий інструмент формування організаційної культури сучасного підприємства – корпоративний кодекс. Узагальнено теоретико-методологічну та нормативну базу формування корпоративних кодексів. Зроблено висновок про недосконалість методологічної і нормативної бази створення корпоративних кодексів. Подано рекомендації щодо формування і впровадження корпоративних кодексів на підприємствах харчової промисловості
An important instrument of corporate culture forming – corporate codex is considered. The paper generalizes theoretical, methodological and normative base of corporate codex. It also dwells upon imperfection of methodological and normative base of corporate codex forming. The paper describes recommendations about forming and improvement of corporate codexes on food industry enterprises.

Опис

Ключові слова

принципи корпоративного управління, організаційна культура, корпоративний кодекс, principles of corporate management, organizational culture, corporate codex

Бібліографічний опис

Харчишина, О. В. Теоретико-методологічні засади розробки корпоративного кодексу підприємств харчової промисловості / О. В. Харчишина // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2. – С. 152–156.

Зібрання