Організація виробництва і збуту нових видів вітчизняних продуктів дитячого харчування лікувально-профілактичного призначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ринок дитячого харчування в Україні в останні роки розвивається прискореними темпами. Збільшення виробництва продукції лікувально-профілактичного призначення для дітей є стратегічним напрямком розвитку українського суспільства. Автори статті пропонують модель розвитку українського ринку дитячого харчування на основі організації виробництва і збуту нових видів продуктів та удосконалення системи управління і стимулювання.
The market of children's feed in Ukraine develops the accelerated rates. Authors offer model of development of the Ukrainian market of a children's feed on the basis of the organization manufacture and selling new kinds of products and improvements of a control system and stimulation.

Опис

Ключові слова

дитяче харчування, ринок, виробництво, збут, children's feed, market, manufacture, selling, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Медведенко, О. В. Організація виробництва і збуту нових видів вітчизняних продуктів дитячого харчування лікувально-профілактичного призначення / О. В. Медведенко, Н. Г. Слободян // Наукові праці НУХТ. - 2007. - № 22. - С. 136-139.

Зібрання