Аналіз сучасного становища підприємств бурякоцукрової галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан бурякоцукрової промисловості, наведено фактори, що збільшують собівартість цукру та негативно впливають на діяльність цукрових заводів України. The article analyzes the current state of the sugar-beet industry, are factors that increase the cost of sugar and adversely affect the activity of refineries in Ukraine.

Опис

Ключові слова

цукровий буряк, бурякоцукрова галузь, собівартість, врожайність, обсяг виробництва, витрати, sugar beets, sugar-beet industry, cost, yield, production, costs, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Духновська, Л. М. Аналіз сучасного становища підприємств бурякоцукрової галузі / Л. М. Духновська // Наукові праці українського державного університету харчових технологій. - 2001. - № 10, Ч. 3. - С. 106-107.

Зібрання