Розроблення інформаційної технології проектування шнекових пресів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано інформаційну технологію проектування шнекових пристроїв, призначених для пресування дисперсних метеріалів. Показано, що ця технологія дає змогу визначити вплив фізико-математичних властивостей дисперсних матеріалів, геометричних параметрів і режиму роботи шнека на його продуктивність, а також оцінити експлуатаційні навантаження на конструктивні елементи. Розглянуто приклад шнекового маслопреса. Offers an information technology design screw devices intended for pressing materials dispersed. It is shown that this technology can detect the influence of physical and mathematical properties of dispersed materials, geometry and operation screw on its performance, and to evaluate the operational loads on the structural elements. An example of the screw oil press.

Опис

Ключові слова

проектування, designing, шнек, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, auger, пресування, pressing, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Штефан, Є. В. Розроблення інформаційної технології проектування шнекових пресів / Є. В. Штефан, С. І. Блаженко, Б. П. Іващенко // Харчова промисловість. – 2005. – № 4. – С. 159–162.

Зібрання