Дослідження впливу гідродинаміки рідини в соплі Вентурі на інтенсивність виникнення кавітації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проведено огляд основних ефектів, які супроводжують виникнення кавітації. Показано особливості руху потоку в гідродинамічних кавітаторах статичного типу. На основі проведеного теоретичного аналізу зроблено висновок про те, що на виникнення і розвиток гідродинамічної кавітації мають вплив ряд гідродинамічних факторів: форма меж течії, параметри течії і критичний тиск Ркав, а також властивості матеріалу (вмісту пари, газу або твердих частинок, поверхневий натяг, в ’язкість тощо).The paper gives an overview of the main effects which accompany the occurrence of cavitation. The features of the flow in hydrodynamic static type cavitators are shown. On the basis of the conducted analysis, it is concluded that the emergence and development of hydrodynamic cavitation is influenced by a number of hydrodynamic factors: the shape of flow limits, flow parameters and critical pressure of cavitation, as well as the properties of the material: the content of air, gas or solid particles, surface tension, viscosity and so on.

Опис

Ключові слова

гідродинамічна кавітація, hydrodynamic cavitation, проточні кавітаційні змішувачі, flow cavitation mixers, сопло Вентурі, Venturi nozzle, число кавітації, дисперсні системи, cavitation number, dispersed systems

Бібліографічний опис

Авдєєва, Л. Ю. Дослідження впливу гідродинаміки рідини в соплі Вентурі на інтенсивність виникнення кавітації / Л. Ю. Авдєєва, А. А. Макаренко, Е. К. Жукотський // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 3. – С. 154–152.

Зібрання