Визначення оптимальної стратегії контролю якості продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядається економіко-математична модель контролю за якістю продукції. Запропонований підхід дозволяє оптимізувати стратегію контролю якості з врахуванням собівартості, штрафу за неякісну продукцію та інші економічні показники. In the article the mathematical model of products quality control is examined. The offered approach allows to optimize strategy of quality control taking into account the prime price of fine for off-grade products and other economic indicators.

Опис

Ключові слова

математична модель, оптимізація, контроль якості, mathematical model, optimization, quality control, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Медведєв, М. Г. Визначення оптимальної стратегії контролю якості продукції / М. Г. Медведєв, В. М. Романенко // Наукові праці НУХТ. – К.: НУХТ, 2013. - № 51. – С.

Зібрання