Яблучне пюре як стабілізатор у морозиві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчено умови проведення деструкції протопектину з метою надання стабілізувальних властивостей яблучному пюре як основній сировині у виробництві морозива плодово-ягідного. Доведено залежність вмісту розчинного пектину та вмісту зв’язаної вологи від активної кислотності яблучного пюре. Одержано морозиво на основі активованої рослинної сировини без стабілізаторів структури. We study the technological conditions of the protopectin destruction to provide the stabilizing properties of apple puree as the main raw material in the production of fruit ice-cream. We proved the dependence of soluble pectin content and bound moisture content of the active acidity of apple puree. We got the ice-cream on the basis of activated plant raw material without structure stabilizers.

Опис

Ключові слова

пектинові речовини, pectin matters, деструкція протопектину, destruction of protopectin, зв’язана волога, bound moisture, морозиво, ice-cream, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Мацько, Л. М. Яблучне пюре як стабілізатор у морозиві / Л. М. Мацько, Г. Є. Поліщук, І. О. Крапивницька // Продовольча індустрія АПК. – 2011. – №1(12). – С. 70-75.

Зібрання