Дослідження інформаційно-технологічної моделі виробничого процесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджується інформаційно-технологічна модель процесу виробництва вершкового масла методом збивання вершків на основі використання графових моделей, що дозволяють відобразити фізичну структуру технологічної лінії та матеріальні зв’язки між операціями. Ступінь такої деталізації зумовлюється ієрархічним рівнем системи та призначенням графа, що розробляється. An information-technological model of the process of butter production by the method of whipping cream is being studied based on the use of graph models that allow displaying the physical structure of the technological line and material connections between operations. The degree of such detail is determined by the hierarchical level of the system and the purpose of the graph being developed.

Опис

Ключові слова

інформаційна система, information system, технологічна модель, technological model, сценарний аналіз, scenario analysis, графова модель, graph model, системний аналіз, system analysis, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Дослідження інформаційно-технологічної моделі виробничого процесу / О. В. Криворучко, Ю. В. Костюк, Ю. О. Самойленко, О. В. Савчук // Грааль науки. – 2021. – Вип. 2-3. – С. 324-328. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.02.04.2021.066

Зібрання