Багатокритеріальний підхід при оцінці ефективності інвестиційних проектів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено аналіз та узагальнено сучасні підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів. Запропоновано авторський підхід, який поєднує послідовне застосування сучасних методів оцінки інвестицій для підвищення їх ефективності та багатокритеріальний підхід, що враховує різні види ефективності при реалізації інвестиційних проектів. An analysis and generalized modern going is conducted near the estimation of efficiency of investment projects. Proposed the author approach, which combines successive application of modern methods of estimation of investments for the increase of their efficiency and multicriterion approach which takes into account the different types of efficiency during realization of investment projects.

Опис

Ключові слова

інвестиції, investment, інвестиційний проект, investment project, оцінка, rating, ефективність, efficiency, методи, methods, критерії, criteria, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Погуда, Н. В. Багатокритеріальний підхід при оцінці ефективності інвестиційних проектів / Н. В. Погуда //Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельн., 2013. – Випуск 20/3. – С. 34-38.

Зібрання