Вивчення складу і підвищення ефективності дії фосфатних сумішей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі методом рентгенофазового аналізу досліджено хімічний склад фосфатних сумішей, які надходять в Україну із-за кордону. Експериментально встановлено, що при додаванні у фарш твердої води знижується ефективність впливу фосфатної суміші на покращання технологічних показників. Результати роботи покладені в основу створення вітчизняної фосфатної суміші і вивчена можливість уникнення втрат фосфатних солей у технологічному процесі.
In this paper, the method of X-ray diffraction analysed the chemical composition of phosphate compounds that come to Ukraine from abroad. Experimentally that when added to stuffing hard water reduces the effectiveness of the impact of phosphate mixture on improve technological parameters. The results formed the basis for the creation of domestic phosphate mixture and the opportunity of avoiding loss of phosphate salts in the process.

Опис

Ключові слова

ковбасне виробництво, фосфатні суміші, рентгенофазовий аналіз, актоміозиновий комплекс, твердість води, sausage production, phosphate compounds, X-ray analysis, actomyosine complex, water hardness, кафедра харчової хімії, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Гончаров, Г. І. Вивчення складу і підвищення ефективності дії фосфатних сумішей / Г. І. Гончаров, І. М. Страшинський, В. В. Фоменко // Науковий вісник. – 2003. – Т.5, № 2. - Ч. 1. - С. 134-138.

Зібрання