Концепція ринку в системі автоматизованого управління якістю продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі вивчення літературних джерел та інформації представленій internet розглянута концепція ринкових відносин в системі автоматизованого управління якістю продукції.
Based on the studying of literature and information provided by the internet the concept of market relations in the automated quality control system was examined.

Опис

Ключові слова

прибуток, сегмент, концепція, критерії, ринок, сегмент, profit, segment, concept, criteria, market, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Овчарук, В. О. Концепція ринку в системі автоматизованого управління якістю продукції / В. О. Овчарук, Л. В. Зоткіна, О. В. Харкянен // Харчова промисловість. – 2001. - №1 (46). - С. 75-77.

Зібрання