Побудова функції витрат – практичне застосування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто економічну сутність витрат та їх класифікація. Побудовано функцію витрат методом вищої-нижчої точки, методом найменших квадратів, методом аналізу бухгалтерських рахунків із застосуванням Microsoft Office Excel, а також обгрунтовано практичне застосування даних методів при плануванні, обліку та аналізі витрат.

Опис

Ключові слова

витрати, метод вищої-нижчої точки, функція витрат, costs, cost function, high–low method, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Носенко, Н. С. Побудова функції витрат – практичне застосування / Н. С. Носенко, Г. Г. Осадча // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 11. – С. 97–104.

Зібрання