Н.С. Гумилев и Андрей Белый

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Статтю присвячено аналізу подібностей та розбіжностей світосприйняття та поглядів на мистецтво двох видатних діячів срібного віку російської культури М.С. Гумільова та Андрія Білого. Проаналізовано їх ставлення до слова та життєтворчості. The article considers the similarities and differences of world outlook and views of Nicolay Gumilyov and Andrei Byely, two prominent figures of silver age of the Russian culture. Their attitude to word and “life creating” is analyzed.

Опис

Ключові слова

акмеїзм, акмеизм, acmeism, Микола Гумільов, поезія, срібний вік, символізм, Gumilev N., Russian literature, silver century, poetry, symbolism, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Климова, Е. В. Н. С. Гумилев и Андрей Белый / Е. В. Климова // Литературоведческий сборник. - Донецк, 2006. - Вып. 26-27. - С. 101-106.

Зібрання