Імітаційне моделювання структури капіталу підприємства: метод Монте-Карло

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена дослідження проблем оптимізації структури капіталу підприємства харчової промисловості. Головним завданням формування оптимальної структури капіталу підприємства є максимізація рівня рентабельності власного капіталу при певному рівні фінансового ризику. У статті розглянуто модель формування ефективної структури капіталу підприємства, визначено оптимальні частки залученого та власного капіталу для підприємства з позицій підвищення рівня рентабельності та мінімізації фінансових ризиків. Здійснено 100 імітацій структури капіталу підприємства з метою утворення балансу між часткою власних та позичкових коштів для забезпечення розвитку підприємства на довгострокову перспективу. Показником, який відображає згенерований прибуток підприємства при різній мірі використання запозичених ресурсів, є ефект фінансового левериджу (ЕФЛ). Вибір варіантів можливих структур капіталу було здійснено за критерієм мінімізації фінансових ризиків, тобто нами було обрано ті випадки, де значення ЕФЛ знаходиться у діапазоні його граничних меж. За результатами моделювання обрано оптимальний варіант структури капіталу підприємства з використанням декількох критеріїв вибору та визначення допустимих меж її коливання.

Опис

Ключові слова

структура капіталу, середньозважена вартість капіталу, ефект фінансового левериджу, рентабельність, фінансовий ризик, фінанси, capital structure, capital weighted average value, financial leverage effect, profitability, financial risk, finance, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Роганова, Г. О. Імітаційне моделювання структури капіталу підприємства: метод Монте-Карло / Г. О. Роганова, В. В. Підвисоцький // Молодий вчений. – 2020. – № 2 (78). – С. 44–49.

Зібрання