Перетворення компонентів молочної сироватки в процесі електроіскрового оброблення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано напрями можливого перетворення складових молочної сироватки, зокрема лактози, при електроіскровому диспергуванні гранул металів магнію та мангану в її середовищі. Вивчено зміну фізико-хімічних показників досліджуваної сироватки. Наведено діфрактограми зразків молочної сироватки до та після оброблення. The article studies the possibility of accomplishing electrical discharge dispersion of electroconductive metal granules in milk whey with the aim of their enrichment by bigeneric particles of magnesium and manganese. The object of the study is milk whey of cheese – skimmed and purified of casein dust particles. Electrical discharge process was performed on experimental technological complex consisting of charge impulse generator, control block, charge chamber, measuring and auxiliary equipment.

Опис

Ключові слова

молочна сироватка, лактоза, електроіскрова обробка, магній, манган, whey, lactose, electrical discharge processing, magnesium, manganese, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Перетворення компонентів молочної сироватки в процесі електроіскрового оброблення / О. В. Кочубей-Литвиненко, В. М. Іщенко, К. Г. Лопатько, В. В. Фоменко // Перспективні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – 2015. - Вип. 2. - С. 316-326.

Зібрання